SCHÖNOX SDG

schonoxsdg

Niskoemisyjny, jednoskładnikowy, specjalny dyspersyjny środek gruntujący

skoemisyjny, jednoskładnikowy, specjalny dyspersyjny środek gruntujący Zalecany do szybkiego przygotowania podłoży nie ogrzewanych z zawartością wilgotności resztkowej do 3 % CM. Krótki czas odparowania, odporny na wilgoć z niskim zużyciem. Nie istnieje potrzeba posypywania piaskiem kwarcowym. Do zastosowań wewnętrznych. GISCODE D1 - grunt dyspersyjny nie zawierający rozpuszczalników.

Okres trwałości 1 rok
Temperatura obróbki nie poniżej + 15
Czas schnięcia ok. 45 Minut