SCHÖNOX KH FIX

schonoxkhfix Środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych bezrozpuszczalnikowy

Środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych bezrozpuszczalnikowy odpowiedni do szybkiego wytworzenia powłoki ochronnej na podłożach mineralnych, do poprawy przyczepności i zmniejszenia nasiąkliwości. Środek gruntujący SCHÖNOX KH-FIX jest szczególnie zalecany do podłoży gipsowych, zabezpieczając i przygotowując je w krótkim czasie do możliwości układania kolejnych warstw. GISCODE D1 - grunt dyspersyjny nie zawierający rozpuszczalników.

Czas użycia 1 rok
Temperatura obróbki nie poniżej + 5
Czas schnięcia ok. 1 godziny