SCHÖNOX SG

schonoxsg

Dwuskładnikowy środek gruntujący

Dwuskładnikowy środek gruntujący do gruntowania lekko wsiąkliwych i nie wsiąkliwych podłoży. Stosuje się jako płyn zarobowy do szlamów kontaktowych przy pracach naprawczych oraz materiał gruntujący na podłoża drewniane. Do wnętrz i na zewnątrz.

kres trwałości 1 rok
Pokrywanie ok.400-600 g/m2
Temperatura obróbki nie poniżej +5C
Czas schnięcia ok. 30-60 Minuty