SCHÖNOX SEK

schonoxsek     

Specjalny wysoce elastyczny klej na „niedojrzałe” jastrychy, kategorii C2 TE S2

SCHÖNOX SEK charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami pracy, wysoką elastycznością i przyczepnością oraz zdolnością łagodzenia naprężeń.
Do stosowania ze wszystkimi rodzajami płytek ceramicznych a w szczególności kamionki szlachetnej, stosowany w różnych obszarach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych bez potrzeby gruntowania. Jego szczególną cechą jest możliwość stosowania na świeżych (młodych) i „niedojrzałych” jastrychach cementowych.
Kożuszenie(EN 1346) ok. 30 Minut
Okres trwałości 1 rok