SCHÖNOX SFK

schonoxsfk       

Elastyczny klej proszkowy

Cementowy klej proszkowy do cienkowarstwowego wyklejania płytek ceramicznych, kamionkowych itp. Także na ogrzewanie podłogowe. Do wyklejania płyt izolacyjnych i wykończeniowych. Odpowiedni do kamionki szlachetnej ( gresów). Do wewnątrz i na zewnątrz.

Kożuszenie(EN 1346) ok. 15 Minuty
Okres trwałości 1 Lata
Fugowanie ok. 24 godziny
Pokrywanie ok. 2,2 kg/m2
Czas obróbki ok. 4 godziny
Chodzenie ok. 24 godziny